พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

DVD release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14550' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6792,22428,4005,10228,21880,7436,6659,3895,8258,18082,8913,2736,1403,6569,21971,20310,20172,2738 Array ( [0] => 6792 [1] => 22428 [2] => 4005 [3] => 10228 [4] => 21880 [5] => 7436 [6] => 6659 [7] => 3895 [8] => 8258 [9] => 18082 [10] => 8913 [11] => 2736 [12] => 1403 [13] => 6569 [14] => 21971 [15] => 20310 [16] => 20172 [17] => 2738 )