พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์

DVD release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14550' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9215,19313,9943,1515,9930,2690,1453,2682,20063,10854,4850,5923,10154,21471,5788,22714,6263,23486 Array ( [0] => 9215 [1] => 19313 [2] => 9943 [3] => 1515 [4] => 9930 [5] => 2690 [6] => 1453 [7] => 2682 [8] => 20063 [9] => 10854 [10] => 4850 [11] => 5923 [12] => 10154 [13] => 21471 [14] => 5788 [15] => 22714 [16] => 6263 [17] => 23486 )