พรีออเดอร์

.

2,750 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14549' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8261,20131,24323,24170,13104,9788,21213,10045,23630,5640,9626,5171,9237,4225,9123,15790,5664,2823 Array ( [0] => 8261 [1] => 20131 [2] => 24323 [3] => 24170 [4] => 13104 [5] => 9788 [6] => 21213 [7] => 10045 [8] => 23630 [9] => 5640 [10] => 9626 [11] => 5171 [12] => 9237 [13] => 4225 [14] => 9123 [15] => 15790 [16] => 5664 [17] => 2823 )