พรีออเดอร์

.

2,750 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14549' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22122,21020,22284,3632,3437,22304,22041,20936,2870,4706,486,8551,4733,21648,6200,4693,6251,1412 Array ( [0] => 22122 [1] => 21020 [2] => 22284 [3] => 3632 [4] => 3437 [5] => 22304 [6] => 22041 [7] => 20936 [8] => 2870 [9] => 4706 [10] => 486 [11] => 8551 [12] => 4733 [13] => 21648 [14] => 6200 [15] => 4693 [16] => 6251 [17] => 1412 )