พรีออเดอร์

.

2,750 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of musical rhythm stage "Yumeiro Cast" held at Asia 2.5 Theater Tokyo from Feb.7-11, 2018. Includes footage of the play, rehearsals, and backyard documentary. Disc 1 : last day performance. Disc 2: making-of rehearsals and behind-the scenes.

q select pid from dex_product where pid<>'14549' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5499,18940,22980,13034,10147,11487,19858,3642,23756,5893,18468,13104,24488,21662,6229,24324,23551,25088 Array ( [0] => 5499 [1] => 18940 [2] => 22980 [3] => 13034 [4] => 10147 [5] => 11487 [6] => 19858 [7] => 3642 [8] => 23756 [9] => 5893 [10] => 18468 [11] => 13104 [12] => 24488 [13] => 21662 [14] => 6229 [15] => 24324 [16] => 23551 [17] => 25088 )