พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'14472' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1419,11890,19058,1426,1421,1535,11352,1420,22750,1425,23423,19091,20189,14471,1424,11889,14473,15540 Array ( [0] => 1419 [1] => 11890 [2] => 19058 [3] => 1426 [4] => 1421 [5] => 1535 [6] => 11352 [7] => 1420 [8] => 22750 [9] => 1425 [10] => 23423 [11] => 19091 [12] => 20189 [13] => 14471 [14] => 1424 [15] => 11889 [16] => 14473 [17] => 15540 )