พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'14472' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19058,14473,22418,1421,11889,1425,1426,15540,20189,1420,18205,11890,1419,22750,23423,14471,1535,19091 Array ( [0] => 19058 [1] => 14473 [2] => 22418 [3] => 1421 [4] => 11889 [5] => 1425 [6] => 1426 [7] => 15540 [8] => 20189 [9] => 1420 [10] => 18205 [11] => 11890 [12] => 1419 [13] => 22750 [14] => 23423 [15] => 14471 [16] => 1535 [17] => 19091 )