สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14352' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8145,8149,13160,8144,13707,8143,8140,17033,8142,11427,21194,19555,17684,10891,19304,20059,5825,4159 Array ( [0] => 8145 [1] => 8149 [2] => 13160 [3] => 8144 [4] => 13707 [5] => 8143 [6] => 8140 [7] => 17033 [8] => 8142 [9] => 11427 [10] => 21194 [11] => 19555 [12] => 17684 [13] => 10891 [14] => 19304 [15] => 20059 [16] => 5825 [17] => 4159 )