สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14352' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19304,6830,18048,8156,3127,13006,11427,19965,8139,3131,22210,8170,3464,18060,16304,13160,11225,13707 Array ( [0] => 19304 [1] => 6830 [2] => 18048 [3] => 8156 [4] => 3127 [5] => 13006 [6] => 11427 [7] => 19965 [8] => 8139 [9] => 3131 [10] => 22210 [11] => 8170 [12] => 3464 [13] => 18060 [14] => 16304 [15] => 13160 [16] => 11225 [17] => 13707 )