สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14352' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16305,11226,5521,19463,20068,8144,16304,18688,23031,4159,7390,5825,8145,13009,11427,19965,17684,7371 Array ( [0] => 16305 [1] => 11226 [2] => 5521 [3] => 19463 [4] => 20068 [5] => 8144 [6] => 16304 [7] => 18688 [8] => 23031 [9] => 4159 [10] => 7390 [11] => 5825 [12] => 8145 [13] => 13009 [14] => 11427 [15] => 19965 [16] => 17684 [17] => 7371 )