รูเดียสถูกพัดมายังอีกซีกโลกด้วยภัยพิบัติพลังเวท!

ในที่สุดก็มาถึงเมืองท่าเรือและช่วยเหลือเด็กสาวแต่งตัววาบหวิวคนหนึ่งระหว่างเดินทาง

“จะขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งว่ามาได้เลย...”

เขาได้รับพลังใหม่ที่สามารถมองเห็นอนาคตได้เป็นสิ่งตอบแทนจากเด็กสาว โชคดีประเดประดังเข้ามาหารูเดียส แต่ว่า...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'14316' and ( pcharacter='344' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3509,18537,2910,9701,8559,23303,7027,3508,4766,11127,5532,19330,23501,6389,2908,18538,20476,14319 Array ( [0] => 3509 [1] => 18537 [2] => 2910 [3] => 9701 [4] => 8559 [5] => 23303 [6] => 7027 [7] => 3508 [8] => 4766 [9] => 11127 [10] => 5532 [11] => 19330 [12] => 23501 [13] => 6389 [14] => 2908 [15] => 18538 [16] => 20476 [17] => 14319 )