สินค้าเหลือน้อย

6,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14197' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22518,20362,12415,13635,12946,20366,23274,15632,13633,17786,22522,12422,14325,24259,23825,20193,20192,15843 Array ( [0] => 22518 [1] => 20362 [2] => 12415 [3] => 13635 [4] => 12946 [5] => 20366 [6] => 23274 [7] => 15632 [8] => 13633 [9] => 17786 [10] => 22522 [11] => 12422 [12] => 14325 [13] => 24259 [14] => 23825 [15] => 20193 [16] => 20192 [17] => 15843 )