มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart

ขนาด A4
ความหนา 72 หน้า
พิมพ์ 4 สี

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'14195' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15385,8110,8085,6674,8053,7533,8107,19095,19130,9805,9842,18696,9357,8333,15189,20211,15600,15213 Array ( [0] => 15385 [1] => 8110 [2] => 8085 [3] => 6674 [4] => 8053 [5] => 7533 [6] => 8107 [7] => 19095 [8] => 19130 [9] => 9805 [10] => 9842 [11] => 18696 [12] => 9357 [13] => 8333 [14] => 15189 [15] => 20211 [16] => 15600 [17] => 15213 )