สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14172' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21907,23602,13095,21664,24083,23826,24692,20964,15759,23920,24084,23921,23794,22678,24359,23923,23828,20598 Array ( [0] => 21907 [1] => 23602 [2] => 13095 [3] => 21664 [4] => 24083 [5] => 23826 [6] => 24692 [7] => 20964 [8] => 15759 [9] => 23920 [10] => 24084 [11] => 23921 [12] => 23794 [13] => 22678 [14] => 24359 [15] => 23923 [16] => 23828 [17] => 20598 )