มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14170' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8649,13393,8653,8502,10474,19413,15885,13385,14724,16059,16164,13392,8832,19408,18552,18354,13388,14764 Array ( [0] => 8649 [1] => 13393 [2] => 8653 [3] => 8502 [4] => 10474 [5] => 19413 [6] => 15885 [7] => 13385 [8] => 14724 [9] => 16059 [10] => 16164 [11] => 13392 [12] => 8832 [13] => 19408 [14] => 18552 [15] => 18354 [16] => 13388 [17] => 14764 )