สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4677,3930,3936,4338,21443,3869,1097,8628,4245,4242,19481,10004,13645,10728,3935,15618,3591,5050 Array ( [0] => 4677 [1] => 3930 [2] => 3936 [3] => 4338 [4] => 21443 [5] => 3869 [6] => 1097 [7] => 8628 [8] => 4245 [9] => 4242 [10] => 19481 [11] => 10004 [12] => 13645 [13] => 10728 [14] => 3935 [15] => 15618 [16] => 3591 [17] => 5050 )