สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8628,9227,3431,10320,13641,7914,3933,1099,3929,1089,3951,9224,10728,1097,3932,10319,22548,19481 Array ( [0] => 8628 [1] => 9227 [2] => 3431 [3] => 10320 [4] => 13641 [5] => 7914 [6] => 3933 [7] => 1099 [8] => 3929 [9] => 1089 [10] => 3951 [11] => 9224 [12] => 10728 [13] => 1097 [14] => 3932 [15] => 10319 [16] => 22548 [17] => 19481 )