สินค้าหมด

12,000 BAHT
15000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14163' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4245,13644,1089,3951,6100,3952,21443,1186,7916,8628,7919,227,9227,10728,3927,7913,4244,10004 Array ( [0] => 4245 [1] => 13644 [2] => 1089 [3] => 3951 [4] => 6100 [5] => 3952 [6] => 21443 [7] => 1186 [8] => 7916 [9] => 8628 [10] => 7919 [11] => 227 [12] => 9227 [13] => 10728 [14] => 3927 [15] => 7913 [16] => 4244 [17] => 10004 )