สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4812,5827,1617,12226,1054,1058,4091,813,7063,7792,810,5064,3069,5198,1057,5063,9828,226 Array ( [0] => 4812 [1] => 5827 [2] => 1617 [3] => 12226 [4] => 1054 [5] => 1058 [6] => 4091 [7] => 813 [8] => 7063 [9] => 7792 [10] => 810 [11] => 5064 [12] => 3069 [13] => 5198 [14] => 1057 [15] => 5063 [16] => 9828 [17] => 226 )