สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1054,12773,3068,811,22869,13052,21557,4809,5828,21560,22817,22857,4091,4807,6971,4996,4339,4999 Array ( [0] => 1054 [1] => 12773 [2] => 3068 [3] => 811 [4] => 22869 [5] => 13052 [6] => 21557 [7] => 4809 [8] => 5828 [9] => 21560 [10] => 22817 [11] => 22857 [12] => 4091 [13] => 4807 [14] => 6971 [15] => 4996 [16] => 4339 [17] => 4999 )