สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14160' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2968,11393,3385,8257,4954,24149,21773,7436,4235,22930,6763,14531,11962,11466,20287,11100,6068,5486 Array ( [0] => 2968 [1] => 11393 [2] => 3385 [3] => 8257 [4] => 4954 [5] => 24149 [6] => 21773 [7] => 7436 [8] => 4235 [9] => 22930 [10] => 6763 [11] => 14531 [12] => 11962 [13] => 11466 [14] => 20287 [15] => 11100 [16] => 6068 [17] => 5486 )