สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14153' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,821,21268,22458,4288,4992,15614,1153,1626,4682,14149,14147 Array ( [0] => 821 [1] => 21268 [2] => 22458 [3] => 4288 [4] => 4992 [5] => 15614 [6] => 1153 [7] => 1626 [8] => 4682 [9] => 14149 [10] => 14147 )