สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14153' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21268,22458,4682,821,15614,1153,1626,4992,14149,14147,4288 Array ( [0] => 21268 [1] => 22458 [2] => 4682 [3] => 821 [4] => 15614 [5] => 1153 [6] => 1626 [7] => 4992 [8] => 14149 [9] => 14147 [10] => 4288 )