สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14149' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4682,4992,14147,821,1626,22458,14153,4288,15614,21268,1153 Array ( [0] => 4682 [1] => 4992 [2] => 14147 [3] => 821 [4] => 1626 [5] => 22458 [6] => 14153 [7] => 4288 [8] => 15614 [9] => 21268 [10] => 1153 )