สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14149' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1153,21268,22458,1626,821,4682,14147,4288,14153,4992,15614 Array ( [0] => 1153 [1] => 21268 [2] => 22458 [3] => 1626 [4] => 821 [5] => 4682 [6] => 14147 [7] => 4288 [8] => 14153 [9] => 4992 [10] => 15614 )