สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14147' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14149,4288,1153,1626,821,21268,15614,4992,4682,14153,22458 Array ( [0] => 14149 [1] => 4288 [2] => 1153 [3] => 1626 [4] => 821 [5] => 21268 [6] => 15614 [7] => 4992 [8] => 4682 [9] => 14153 [10] => 22458 )