สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14147' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4288,22458,14149,14153,15614,821,1153,4992,4682,1626,21268 Array ( [0] => 4288 [1] => 22458 [2] => 14149 [3] => 14153 [4] => 15614 [5] => 821 [6] => 1153 [7] => 4992 [8] => 4682 [9] => 1626 [10] => 21268 )