สินค้าหมด

800 BAHT
1000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14145' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14164,18649,23066,5710,3137,18365,6231,5885,3960,7367,8603,2939,11140,8132,10745,14121,5714,9246 Array ( [0] => 14164 [1] => 18649 [2] => 23066 [3] => 5710 [4] => 3137 [5] => 18365 [6] => 6231 [7] => 5885 [8] => 3960 [9] => 7367 [10] => 8603 [11] => 2939 [12] => 11140 [13] => 8132 [14] => 10745 [15] => 14121 [16] => 5714 [17] => 9246 )