สินค้าหมด

800 BAHT
1000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14145' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8137,20854,4336,3414,11578,4277,21960,4101,20855,21829,4278,1711,3575,6848,7367,5968,3855,8310 Array ( [0] => 8137 [1] => 20854 [2] => 4336 [3] => 3414 [4] => 11578 [5] => 4277 [6] => 21960 [7] => 4101 [8] => 20855 [9] => 21829 [10] => 4278 [11] => 1711 [12] => 3575 [13] => 6848 [14] => 7367 [15] => 5968 [16] => 3855 [17] => 8310 )