สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14143' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8639,22335,2706,4105,10744,10016,4290,4294,14667,5694,20166,8577,21723,4291,3948,8618,9482,18702 Array ( [0] => 8639 [1] => 22335 [2] => 2706 [3] => 4105 [4] => 10744 [5] => 10016 [6] => 4290 [7] => 4294 [8] => 14667 [9] => 5694 [10] => 20166 [11] => 8577 [12] => 21723 [13] => 4291 [14] => 3948 [15] => 8618 [16] => 9482 [17] => 18702 )