สินค้าเหลือน้อย

1,150 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14143' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6441,6855,977,3097,10643,4298,21440,5079,9262,7068,9322,9164,9947,9288,9284,19948,21405,5980 Array ( [0] => 6441 [1] => 6855 [2] => 977 [3] => 3097 [4] => 10643 [5] => 4298 [6] => 21440 [7] => 5079 [8] => 9262 [9] => 7068 [10] => 9322 [11] => 9164 [12] => 9947 [13] => 9288 [14] => 9284 [15] => 19948 [16] => 21405 [17] => 5980 )