สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14142' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9767,23118,4950,20121,6251,2934,15725,11833,20131,11239,19367,22233,6417,17849,22666,7777,10977,6629 Array ( [0] => 9767 [1] => 23118 [2] => 4950 [3] => 20121 [4] => 6251 [5] => 2934 [6] => 15725 [7] => 11833 [8] => 20131 [9] => 11239 [10] => 19367 [11] => 22233 [12] => 6417 [13] => 17849 [14] => 22666 [15] => 7777 [16] => 10977 [17] => 6629 )