สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14142' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6615,20972,5231,1452,1429,19462,12967,228,17310,14552,10887,11209,1591,21605,3998,4000,18545,18237 Array ( [0] => 6615 [1] => 20972 [2] => 5231 [3] => 1452 [4] => 1429 [5] => 19462 [6] => 12967 [7] => 228 [8] => 17310 [9] => 14552 [10] => 10887 [11] => 11209 [12] => 1591 [13] => 21605 [14] => 3998 [15] => 4000 [16] => 18545 [17] => 18237 )