สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14135' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3275,4370,2488,18844,5894,16865,4364,12353,17946,18628,14977,16066,12925,18484,8798,6602,17938,17949 Array ( [0] => 3275 [1] => 4370 [2] => 2488 [3] => 18844 [4] => 5894 [5] => 16865 [6] => 4364 [7] => 12353 [8] => 17946 [9] => 18628 [10] => 14977 [11] => 16066 [12] => 12925 [13] => 18484 [14] => 8798 [15] => 6602 [16] => 17938 [17] => 17949 )