สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14135' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16869,18479,12620,3681,16867,4173,18639,8798,8700,12746,18636,17950,7822,17943,14976,12618,5894,12624 Array ( [0] => 16869 [1] => 18479 [2] => 12620 [3] => 3681 [4] => 16867 [5] => 4173 [6] => 18639 [7] => 8798 [8] => 8700 [9] => 12746 [10] => 18636 [11] => 17950 [12] => 7822 [13] => 17943 [14] => 14976 [15] => 12618 [16] => 5894 [17] => 12624 )