สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19062,11764,4226,9252,20547,3018,19739,21709,2885,18597,14607,1581,9225,7902,6828,4186,19064,10584 Array ( [0] => 19062 [1] => 11764 [2] => 4226 [3] => 9252 [4] => 20547 [5] => 3018 [6] => 19739 [7] => 21709 [8] => 2885 [9] => 18597 [10] => 14607 [11] => 1581 [12] => 9225 [13] => 7902 [14] => 6828 [15] => 4186 [16] => 19064 [17] => 10584 )