สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21244,4941,16308,7260,4033,21919,20129,1357,9968,21695,17235,14345,6500,1209,5641,19740,10236,6801 Array ( [0] => 21244 [1] => 4941 [2] => 16308 [3] => 7260 [4] => 4033 [5] => 21919 [6] => 20129 [7] => 1357 [8] => 9968 [9] => 21695 [10] => 17235 [11] => 14345 [12] => 6500 [13] => 1209 [14] => 5641 [15] => 19740 [16] => 10236 [17] => 6801 )