มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14087' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16197,2174,20397,39,19827,1779,16973,16204,18293,2204,18308,335,13068,10602,22717,20728,24364,2210 Array ( [0] => 16197 [1] => 2174 [2] => 20397 [3] => 39 [4] => 19827 [5] => 1779 [6] => 16973 [7] => 16204 [8] => 18293 [9] => 2204 [10] => 18308 [11] => 335 [12] => 13068 [13] => 10602 [14] => 22717 [15] => 20728 [16] => 24364 [17] => 2210 )