มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14087' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5109,2210,17857,20397,18853,16218,10372,13574,21751,1796,545,8886,23834,10483,20569,13879,23731,1840 Array ( [0] => 5109 [1] => 2210 [2] => 17857 [3] => 20397 [4] => 18853 [5] => 16218 [6] => 10372 [7] => 13574 [8] => 21751 [9] => 1796 [10] => 545 [11] => 8886 [12] => 23834 [13] => 10483 [14] => 20569 [15] => 13879 [16] => 23731 [17] => 1840 )