มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14078' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2212,21273,17142,22306,23669,10033,19822,6,89,14081,18652,65,5010,20498,20560,19825,2203,24591 Array ( [0] => 2212 [1] => 21273 [2] => 17142 [3] => 22306 [4] => 23669 [5] => 10033 [6] => 19822 [7] => 6 [8] => 89 [9] => 14081 [10] => 18652 [11] => 65 [12] => 5010 [13] => 20498 [14] => 20560 [15] => 19825 [16] => 2203 [17] => 24591 )