มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14078' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5121,4747,6165,2214,21857,2899,11489,10022,11010,10422,23309,5194,21533,17856,10002,9668,20982,8990 Array ( [0] => 5121 [1] => 4747 [2] => 6165 [3] => 2214 [4] => 21857 [5] => 2899 [6] => 11489 [7] => 10022 [8] => 11010 [9] => 10422 [10] => 23309 [11] => 5194 [12] => 21533 [13] => 17856 [14] => 10002 [15] => 9668 [16] => 20982 [17] => 8990 )