มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14074' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,84,13956,18350,9475,11108,7549,19168,19821,16319,13945,16142,8034,17510,21585,5950,22878,14504,10604 Array ( [0] => 84 [1] => 13956 [2] => 18350 [3] => 9475 [4] => 11108 [5] => 7549 [6] => 19168 [7] => 19821 [8] => 16319 [9] => 13945 [10] => 16142 [11] => 8034 [12] => 17510 [13] => 21585 [14] => 5950 [15] => 22878 [16] => 14504 [17] => 10604 )