มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14074' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13877,16142,20168,17507,9735,1793,14077,21259,14622,24695,13887,18916,1828,19638,23834,19406,4420,16975 Array ( [0] => 13877 [1] => 16142 [2] => 20168 [3] => 17507 [4] => 9735 [5] => 1793 [6] => 14077 [7] => 21259 [8] => 14622 [9] => 24695 [10] => 13887 [11] => 18916 [12] => 1828 [13] => 19638 [14] => 23834 [15] => 19406 [16] => 4420 [17] => 16975 )