มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14074' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18302,20550,15640,21586,16145,17504,8037,10534,21782,5948,9580,10880,10603,17511,10029,1790,10093,13947 Array ( [0] => 18302 [1] => 20550 [2] => 15640 [3] => 21586 [4] => 16145 [5] => 17504 [6] => 8037 [7] => 10534 [8] => 21782 [9] => 5948 [10] => 9580 [11] => 10880 [12] => 10603 [13] => 17511 [14] => 10029 [15] => 1790 [16] => 10093 [17] => 13947 )