พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of anime series "Kuroko's Basketball (Kuroko no Basuke)" sung by Kensho Ono. Comes with a bonus DVD featuring a music clip. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1405' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14032,3804,11985,2019,16048,24640,23403,21667,24615,23510,17035,15815,7332,10156,25046,4106,10164,7328 Array ( [0] => 14032 [1] => 3804 [2] => 11985 [3] => 2019 [4] => 16048 [5] => 24640 [6] => 23403 [7] => 21667 [8] => 24615 [9] => 23510 [10] => 17035 [11] => 15815 [12] => 7332 [13] => 10156 [14] => 25046 [15] => 4106 [16] => 10164 [17] => 7328 )