สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14047' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11214,11202,10740,12827,2955,12978,1095,18037,16713,19504,5215,19994,1309,12474,22193,10036,9169,9126 Array ( [0] => 11214 [1] => 11202 [2] => 10740 [3] => 12827 [4] => 2955 [5] => 12978 [6] => 1095 [7] => 18037 [8] => 16713 [9] => 19504 [10] => 5215 [11] => 19994 [12] => 1309 [13] => 12474 [14] => 22193 [15] => 10036 [16] => 9169 [17] => 9126 )