สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11190,15617,10390,8597,15596,15187,8108,17137,10840,4889,20613,16826,10198,12916,6766,12111,23193,4777 Array ( [0] => 11190 [1] => 15617 [2] => 10390 [3] => 8597 [4] => 15596 [5] => 15187 [6] => 8108 [7] => 17137 [8] => 10840 [9] => 4889 [10] => 20613 [11] => 16826 [12] => 10198 [13] => 12916 [14] => 6766 [15] => 12111 [16] => 23193 [17] => 4777 )