สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20775,16826,12309,8593,8083,15197,22087,8071,22506,21030,20776,8119,10871,16847,16848,16846,21449,24565 Array ( [0] => 20775 [1] => 16826 [2] => 12309 [3] => 8593 [4] => 8083 [5] => 15197 [6] => 22087 [7] => 8071 [8] => 22506 [9] => 21030 [10] => 20776 [11] => 8119 [12] => 10871 [13] => 16847 [14] => 16848 [15] => 16846 [16] => 21449 [17] => 24565 )