สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14029' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16826,20614,15590,21071,16465,10052,6093,6096,16837,10405,23228,17749,20082,25118,16457,15378,7298,6083 Array ( [0] => 16826 [1] => 20614 [2] => 15590 [3] => 21071 [4] => 16465 [5] => 10052 [6] => 6093 [7] => 6096 [8] => 16837 [9] => 10405 [10] => 23228 [11] => 17749 [12] => 20082 [13] => 25118 [14] => 16457 [15] => 15378 [16] => 7298 [17] => 6083 )