สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14023' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10358,20559,13849,18909,18285,14091,14502,20982,16188,12435,13913,18765,10873,13864,9442,4756,15683,42 Array ( [0] => 10358 [1] => 20559 [2] => 13849 [3] => 18909 [4] => 18285 [5] => 14091 [6] => 14502 [7] => 20982 [8] => 16188 [9] => 12435 [10] => 13913 [11] => 18765 [12] => 10873 [13] => 13864 [14] => 9442 [15] => 4756 [16] => 15683 [17] => 42 )