มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14022' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15378,13845,11473,21414,10798,16832,8116,15190,20447,15537,10195,10411,12312,7498,19303,7517,8107,13843 Array ( [0] => 15378 [1] => 13845 [2] => 11473 [3] => 21414 [4] => 10798 [5] => 16832 [6] => 8116 [7] => 15190 [8] => 20447 [9] => 15537 [10] => 10195 [11] => 10411 [12] => 12312 [13] => 7498 [14] => 19303 [15] => 7517 [16] => 8107 [17] => 13843 )