สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14010' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12322,6679,8227,5497,10532,10281,10624,6084,9396,17750,4933,8114,21463,21466,16104,21072,16612,12338 Array ( [0] => 12322 [1] => 6679 [2] => 8227 [3] => 5497 [4] => 10532 [5] => 10281 [6] => 10624 [7] => 6084 [8] => 9396 [9] => 17750 [10] => 4933 [11] => 8114 [12] => 21463 [13] => 21466 [14] => 16104 [15] => 21072 [16] => 16612 [17] => 12338 )