สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14010' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7497,8210,20781,10626,15191,17129,15204,15225,7880,16755,7947,21447,16858,20614,7352,17143,5811,22308 Array ( [0] => 7497 [1] => 8210 [2] => 20781 [3] => 10626 [4] => 15191 [5] => 17129 [6] => 15204 [7] => 15225 [8] => 7880 [9] => 16755 [10] => 7947 [11] => 21447 [12] => 16858 [13] => 20614 [14] => 7352 [15] => 17143 [16] => 5811 [17] => 22308 )