สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14007' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5413,18635,14987,18485,14996,16872,8793,5417,7825,8698,8795,12357,18849,19451,8456,14025,5583,12351 Array ( [0] => 5413 [1] => 18635 [2] => 14987 [3] => 18485 [4] => 14996 [5] => 16872 [6] => 8793 [7] => 5417 [8] => 7825 [9] => 8698 [10] => 8795 [11] => 12357 [12] => 18849 [13] => 19451 [14] => 8456 [15] => 14025 [16] => 5583 [17] => 12351 )