มีสินค้า

320 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14006' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8283,17837,12465,10141,20305,21183,3212,20914,3625,4489,6639,12979,20836,5182,12488,10738,5175,5512 Array ( [0] => 8283 [1] => 17837 [2] => 12465 [3] => 10141 [4] => 20305 [5] => 21183 [6] => 3212 [7] => 20914 [8] => 3625 [9] => 4489 [10] => 6639 [11] => 12979 [12] => 20836 [13] => 5182 [14] => 12488 [15] => 10738 [16] => 5175 [17] => 5512 )