สินค้าเหลือน้อย

4,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13985' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6707,1281,3338,1270,1280,4606,2594,7752,2775,4610,10261,1242,2864,2595,21174,1901,18225,4605 Array ( [0] => 6707 [1] => 1281 [2] => 3338 [3] => 1270 [4] => 1280 [5] => 4606 [6] => 2594 [7] => 7752 [8] => 2775 [9] => 4610 [10] => 10261 [11] => 1242 [12] => 2864 [13] => 2595 [14] => 21174 [15] => 1901 [16] => 18225 [17] => 4605 )