สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,6946,5558,23296,6827,21720,6694,6144,7356,5552,5854,5551,5874,6949,13054,6111,11047,8504 Array ( [0] => 6691 [1] => 6946 [2] => 5558 [3] => 23296 [4] => 6827 [5] => 21720 [6] => 6694 [7] => 6144 [8] => 7356 [9] => 5552 [10] => 5854 [11] => 5551 [12] => 5874 [13] => 6949 [14] => 13054 [15] => 6111 [16] => 11047 [17] => 8504 )