สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,7358,5873,18113,7356,12052,5725,20832,21222,11028,5557,5874,6111,6693,5875,13054,6058,5854 Array ( [0] => 7323 [1] => 7358 [2] => 5873 [3] => 18113 [4] => 7356 [5] => 12052 [6] => 5725 [7] => 20832 [8] => 21222 [9] => 11028 [10] => 5557 [11] => 5874 [12] => 6111 [13] => 6693 [14] => 5875 [15] => 13054 [16] => 6058 [17] => 5854 )