สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7356,20040,7256,6946,6864,5692,6112,6292,8546,21222,11011,22816,6945,21720,6142,22976,7208,5557 Array ( [0] => 7356 [1] => 20040 [2] => 7256 [3] => 6946 [4] => 6864 [5] => 5692 [6] => 6112 [7] => 6292 [8] => 8546 [9] => 21222 [10] => 11011 [11] => 22816 [12] => 6945 [13] => 21720 [14] => 6142 [15] => 22976 [16] => 7208 [17] => 5557 )