สินค้าเหลือน้อย

4,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14167,1793,14083,16220,9331,16321,1823,17114,17215,21007,21196,4873,17508,10611,13872,19823,10054,8978 Array ( [0] => 14167 [1] => 1793 [2] => 14083 [3] => 16220 [4] => 9331 [5] => 16321 [6] => 1823 [7] => 17114 [8] => 17215 [9] => 21007 [10] => 21196 [11] => 4873 [12] => 17508 [13] => 10611 [14] => 13872 [15] => 19823 [16] => 10054 [17] => 8978 )