สินค้าเหลือน้อย

4,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16113,10002,9728,23505,13960,10421,1778,21291,18165,14076,2196,19820,22486,22904,14091,14502,15234,13889 Array ( [0] => 16113 [1] => 10002 [2] => 9728 [3] => 23505 [4] => 13960 [5] => 10421 [6] => 1778 [7] => 21291 [8] => 18165 [9] => 14076 [10] => 2196 [11] => 19820 [12] => 22486 [13] => 22904 [14] => 14091 [15] => 14502 [16] => 15234 [17] => 13889 )