มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13978' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2906,17275,5305,12594,3323,16043,10381,4065,20881,8100,12600,12592,12604,15444,24261,21210,20884,3182 Array ( [0] => 2906 [1] => 17275 [2] => 5305 [3] => 12594 [4] => 3323 [5] => 16043 [6] => 10381 [7] => 4065 [8] => 20881 [9] => 8100 [10] => 12600 [11] => 12592 [12] => 12604 [13] => 15444 [14] => 24261 [15] => 21210 [16] => 20884 [17] => 3182 )