สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13971' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20499,9981,22898,9333,8038,4323,9581,20033,4123,5110,1786,18908,5276,8498,22987,22687,14747,20981 Array ( [0] => 20499 [1] => 9981 [2] => 22898 [3] => 9333 [4] => 8038 [5] => 4323 [6] => 9581 [7] => 20033 [8] => 4123 [9] => 5110 [10] => 1786 [11] => 18908 [12] => 5276 [13] => 8498 [14] => 22987 [15] => 22687 [16] => 14747 [17] => 20981 )