สินค้าเหลือน้อย

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13970' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13935,19476,19985,21783,4686,4715,13871,20727,12436,9441,8039,14090,17391,8485,13883,1798,12822,18323 Array ( [0] => 13935 [1] => 19476 [2] => 19985 [3] => 21783 [4] => 4686 [5] => 4715 [6] => 13871 [7] => 20727 [8] => 12436 [9] => 9441 [10] => 8039 [11] => 14090 [12] => 17391 [13] => 8485 [14] => 13883 [15] => 1798 [16] => 12822 [17] => 18323 )