สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13968' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9500,22109,9475,22359,13981,10371,9441,19476,8490,13877,19820,18300,20029,10873,4873,9428,1794,18909 Array ( [0] => 9500 [1] => 22109 [2] => 9475 [3] => 22359 [4] => 13981 [5] => 10371 [6] => 9441 [7] => 19476 [8] => 8490 [9] => 13877 [10] => 19820 [11] => 18300 [12] => 20029 [13] => 10873 [14] => 4873 [15] => 9428 [16] => 1794 [17] => 18909 )