สินค้าเหลือน้อย

2,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13968' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2892,16215,9475,10649,1825,20032,5114,17855,1778,1830,21728,14093,10609,18295,13158,4711,2209,21627 Array ( [0] => 2892 [1] => 16215 [2] => 9475 [3] => 10649 [4] => 1825 [5] => 20032 [6] => 5114 [7] => 17855 [8] => 1778 [9] => 1830 [10] => 21728 [11] => 14093 [12] => 10609 [13] => 18295 [14] => 13158 [15] => 4711 [16] => 2209 [17] => 21627 )