สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13958' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20168,10602,1787,18907,5108,20033,6397,4711,6394,13896,16212,22313,19168,10366,18789,2180,16968,9442 Array ( [0] => 20168 [1] => 10602 [2] => 1787 [3] => 18907 [4] => 5108 [5] => 20033 [6] => 6397 [7] => 4711 [8] => 6394 [9] => 13896 [10] => 16212 [11] => 22313 [12] => 19168 [13] => 10366 [14] => 18789 [15] => 2180 [16] => 16968 [17] => 9442 )