สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13958' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14682,20498,1785,14622,17501,8887,64,12828,12431,13907,2149,13980,16189,4410,21006,11106,17498,8978 Array ( [0] => 14682 [1] => 20498 [2] => 1785 [3] => 14622 [4] => 17501 [5] => 8887 [6] => 64 [7] => 12828 [8] => 12431 [9] => 13907 [10] => 2149 [11] => 13980 [12] => 16189 [13] => 4410 [14] => 21006 [15] => 11106 [16] => 17498 [17] => 8978 )