สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13957' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16600,4686,14088,4873,10350,18765,4395,1815,16196,6402,13858,18903,10421,8037,9428,22114,14694,8026 Array ( [0] => 16600 [1] => 4686 [2] => 14088 [3] => 4873 [4] => 10350 [5] => 18765 [6] => 4395 [7] => 1815 [8] => 16196 [9] => 6402 [10] => 13858 [11] => 18903 [12] => 10421 [13] => 8037 [14] => 9428 [15] => 22114 [16] => 14694 [17] => 8026 )