สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13927' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17183,10865,2185,16222,2174,336,18651,23056,2894,22696,5119,9980,16213,24249,8878,9475,9109,17121 Array ( [0] => 17183 [1] => 10865 [2] => 2185 [3] => 16222 [4] => 2174 [5] => 336 [6] => 18651 [7] => 23056 [8] => 2894 [9] => 22696 [10] => 5119 [11] => 9980 [12] => 16213 [13] => 24249 [14] => 8878 [15] => 9475 [16] => 9109 [17] => 17121 )