สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13916' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20032,1785,19405,11010,11078,19476,13935,21732,124,8126,18300,13912,14092,19834,40,82,9110,1853 Array ( [0] => 20032 [1] => 1785 [2] => 19405 [3] => 11010 [4] => 11078 [5] => 19476 [6] => 13935 [7] => 21732 [8] => 124 [9] => 8126 [10] => 18300 [11] => 13912 [12] => 14092 [13] => 19834 [14] => 40 [15] => 82 [16] => 9110 [17] => 1853 )