สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13905' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4687,24592,20981,8886,8041,18317,18904,4123,8876,13971,17503,17856,13769,9581,14023,24399,20497,13055 Array ( [0] => 4687 [1] => 24592 [2] => 20981 [3] => 8886 [4] => 8041 [5] => 18317 [6] => 18904 [7] => 4123 [8] => 8876 [9] => 13971 [10] => 17503 [11] => 17856 [12] => 13769 [13] => 9581 [14] => 14023 [15] => 24399 [16] => 20497 [17] => 13055 )