สินค้าเหลือน้อย

999 BAHT
1700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13902' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17582,8072,16611,10628,16467,10170,23125,7305,20916,10388,21085,12345,18693,8379,11185,9960,7019,10209 Array ( [0] => 17582 [1] => 8072 [2] => 16611 [3] => 10628 [4] => 16467 [5] => 10170 [6] => 23125 [7] => 7305 [8] => 20916 [9] => 10388 [10] => 21085 [11] => 12345 [12] => 18693 [13] => 8379 [14] => 11185 [15] => 9960 [16] => 7019 [17] => 10209 )