มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13897' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16667,21692,16958,15231,10569,16918,16947,14268,12077,15280,11408,20094,15253,19902,22149,13799,19286,16929 Array ( [0] => 16667 [1] => 21692 [2] => 16958 [3] => 15231 [4] => 10569 [5] => 16918 [6] => 16947 [7] => 14268 [8] => 12077 [9] => 15280 [10] => 11408 [11] => 20094 [12] => 15253 [13] => 19902 [14] => 22149 [15] => 13799 [16] => 19286 [17] => 16929 )