มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13890' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22359,19820,13970,24363,80,19821,19822,15626,19832,23731,4874,19631,17493,9333,4715,17507,20033,9110 Array ( [0] => 22359 [1] => 19820 [2] => 13970 [3] => 24363 [4] => 80 [5] => 19821 [6] => 19822 [7] => 15626 [8] => 19832 [9] => 23731 [10] => 4874 [11] => 19631 [12] => 17493 [13] => 9333 [14] => 4715 [15] => 17507 [16] => 20033 [17] => 9110 )