สินค้าเหลือน้อย

99 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13874' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10603,24943,21109,19829,16971,40,18583,21256,23109,19830,16974,1835,13963,17147,13574,10056,13091,16968 Array ( [0] => 10603 [1] => 24943 [2] => 21109 [3] => 19829 [4] => 16971 [5] => 40 [6] => 18583 [7] => 21256 [8] => 23109 [9] => 19830 [10] => 16974 [11] => 1835 [12] => 13963 [13] => 17147 [14] => 13574 [15] => 10056 [16] => 13091 [17] => 16968 )