สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13871' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13867,16226,13939,12988,22787,1803,84,13937,1826,19628,8036,10028,13935,1811,24478,17183,16185,4637 Array ( [0] => 13867 [1] => 16226 [2] => 13939 [3] => 12988 [4] => 22787 [5] => 1803 [6] => 84 [7] => 13937 [8] => 1826 [9] => 19628 [10] => 8036 [11] => 10028 [12] => 13935 [13] => 1811 [14] => 24478 [15] => 17183 [16] => 16185 [17] => 4637 )