สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13855' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21858,14891,13158,13912,9819,14514,17500,13785,13903,22307,16322,10055,18916,2899,18853,10091,21583,22879 Array ( [0] => 21858 [1] => 14891 [2] => 13158 [3] => 13912 [4] => 9819 [5] => 14514 [6] => 17500 [7] => 13785 [8] => 13903 [9] => 22307 [10] => 16322 [11] => 10055 [12] => 18916 [13] => 2899 [14] => 18853 [15] => 10091 [16] => 21583 [17] => 22879 )